AKTUALNOŚCI

czas pracy szkoły w okresie świątecznym

22 grudnia – ostatni dzień nauki w tym roku

2 stycznia – pierwszy dzień zajęć w 2018 r.

6 stycznia – dzień wolny od zajęć