Opłaty

JĘZYK ANGIELSKI

Podstawowy kurs  semestralny  dla młodzieży oraz dorosłych liczy 68 godzin lekcyjnych (po 45 minut).

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne czyli 90 minut

Zajęcia dla dzieci odbywają się 3 razy w tygodniu po 60 minut i kończą się występem, na który zapraszani są rodzice w celu omówienia postępów dzieci w nauce.

Kurs podstawowy  kosztuje 1.350 złotych za semestr przy jednorazowej płatności w grupie już od 5 osób

(nie różnicujemy cen w zależności od ilości osób w grupie)

Płatność ratalna jest o 50 złotych wyższa za kurs

W cenę wliczone są:

- zestaw: podręcznik oraz ćwiczenie

- torba firmowa

- zeszyt

- długopis

- wszelkie dodatkowe materiały zamówione przez lektorów (w przypadku dzieci)

Kursy dla dzieci w wieku 6 lat już za 750 złotych za semestr

Kursy maturalne przygotowujące do matury rozszerzonej – 750 złotych za semestr

JĘZYK NIEMIECKI

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w soboty i trwają 90 minut.

Semestr obejmuje 30 godzin lekcyjnych i kosztuje 750 zł w grupie już od 5 osób

terminy płatności rat za kurs podstawowy

1 rata – 400 zł – do 10 wrzesnia 2018

2 rata – 400 zł – do 10 października 2018

3 rata – 300 zł  – do 10 listopada 2018

4 rata – 300 zł – do 10 grudnia 2018

Płatności prosimy realizować na konto pod poniższym numerem

Bank: Alior Bank
Konto:  29 2490 0005 0000 4500 5773 4450