bezpłatne warsztaty językowe

W maju 2014 r. przeprowadziliśmy już drugą edycję bezpłatnych warsztatów języka angielskiego dla dzieci w wieku 5 – 10 lat.

Nasza akcja spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem

Warsztaty zakończyły się quizem, w którym dzieci rywalizowały ze sobą wykorzystując wiedzę uzyskaną podczas zajęć